Op donderdag 24 februari van 14:00 tot 16:00 organiseert ICT Group een showcase en jij kan daar bij zijn! Er zijn showcases mogelijk over Ducor veiligheidssysteem en MARIN Zero Emission Lab.

Adres:
Raster Industrial Automation
Oude Maasdijk 30
6621 AC Dreumel
Eigen vervoer regelen!

Lijkt het je leuk om hier aan deel te nemen? Schrijf je onder aan de pagina in. Let op, er zijn maximaal 12 plaatsen beschikbaar.
LET OP, INSCHRIJVING SLUIT OP 18 FEBRUARI OM 12:00 ‘S MIDDAGS

Hieronder volgt een korte uitleg van de showcases die gegeven zullen worden.

Ducor Veiligheidssysteem.
Veiligheid voorop, met maximale productie.

Ducor Petrochemicals is gespecialiseerd in de productie van polypropeen-, polyetheen- en polyolefineproducten voor uiteenlopende toepassingen.
Bij het productieproces kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor mens en milieu, die Ducor als BRZO-bedrijf moet en voornamelijk wil adresseren. Dit gebeurt o.a. door het gebruik van een hoogwaardig veiligheidssysteem.

Na jarenlange uitstekende dienst wordt het HIMA veiligheidssysteem vervangen door zijn meest moderne opvolger, de HIMA HIMax met Schneider Electric visualisatie: maximale veiligheid gecombineerd met maximale beschikbaarheid. Hierdoor kan Ducor vol produceren in een gecontroleerde omgeving.

Dit is je kans om te zien hoe het ICT Group/ Raster team dit “containerized” ontwerp heeft gerealiseerd!

Showcase ‘MARIN Zero Emission Lab’
Testomgeving voor hydrodynamisch en nautisch onderzoek

MARIN is een onafhankelijke en internationaal opererende onderzoeksinstelling. Hoofdactiviteit van MARIN is hydrodynamisch en nautisch onderzoek doen in en om schepen, platforms, windturbines en havens met als doel dit schoner, veiliger en slimmer te maken.

Het Zero Emission Lab (ZEL) is een testomgeving die MARIN voor onderzoek ontwikkeld heeft. Hierin wordt onderzocht hoe binnen de maritieme sector de overgang plaats kan vinden van de conventionele aandrijving van energiesystemen (op basis van fossiele brandstoffen) naar systemen die geen schadelijke uitstoot produceren.

Het doel van het ZEL is om het schip van de toekomst te kunnen “creëren”. Dit wordt mogelijk gemaakt door te onderzoeken hoe de voortstuwing van het schip zo economisch mogelijk en milieuvriendelijk kan plaatsvinden. In de testomgeving kan het gebruik van verschillende energiebronnen voor de aandrijving van een schip op gereduceerde schaal getest worden. Daarnaast is er een virtuele digital twin (virtual ZEL, of vZEL) die simulaties en emulaties op hetzelfde gebied als de fysieke installatie kan uitvoeren. De testresultaten uit het virtuele model en de fysieke testomgeving kunnen daarna met elkaar vergeleken worden.

Raster heeft de Bachmann besturing en Iris4 visualisatie voor de verschillende aandrijvingen van zowel bak- als stuurboord redundant ontwikkeld, inclusief de utilities en opbouw van het besturingspaneel. Ook over dit project vertellen we u graag meer tijdens de showcase.