Tijd: 13:00-17:00
Locatie: OD008
Aanwezigheid verplicht: Ja

Informatie volgt later vanuit S.V.